ពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបលើកទី ៦០ ឆ្នាំ នៃជ័យជំនះ Giron របស់គុយបា

ពិធីមិទ្ទិញរំលឹកខួបលើកទី ៦០ ឆ្នាំ នៃជ័យជំនះ Giron របស់គុយបា

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម - សមាគមមិត្តភាពវៀតណា ...