កាយវិការដ៏ល្អប្រពៃរបស់ជំនាញការវៀតណាមដែលជួយកម្ពុជារស់រានមានជីវិតឡើងវិញ

កាយវិការដ៏ល្អប្រពៃរបស់ជំនាញការវៀតណាមដែលជួយកម្ពុជារស់រានមានជីវិតឡើងវិញ

(VOVWORLD) -នាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កម្លាំងអ្នកជំនាញការវៀតណាម ដែលបានជួយបដិវត្តន៍ កម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាល ១៩៧៩ - ១៩៨៩ មានកិត្តយសដោយទទួលបា ...
វៀតណាម - ទីមកដល់ដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់និស្សិតអូស្រ្តាលី

វៀតណាម - ទីមកដល់ដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់និស្សិតអូស្រ្តាលី

(VOVWORLD) -យោងតាមព័ត៌មានពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅវៀតណាមថា នឹងមាននិស្សិតអូស្រ្តាលីជាច្រើនថែមទៀតមកវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីសិ ...