បណ្តាប្រទេសបន្តអនុវត្តរាល់វិធានការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាល Covid-19

បណ្តាប្រទេសបន្តអនុវត្តរាល់វិធានការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាល Covid-19

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងបញ្ជូនយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធា ដែលដឹកបរិក្ខាពេទ្យ ដើម្បីដឹកពលរដ្ឋ ដែលកំពុងជាប់នៅទី ...