សង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនជាតិភាគតិចនឹងឈានចូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

សង្ឃឹមថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ជនជាតិភាគតិចនឹងឈានចូលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

(VOVWORLD) - រួមជាមួយប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ប្រជាជន Dak Lak បានដាក់ជំនឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើគោលមាគ៌ា គោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បក្សនៅក្នុងម ...
ប្រកាសគម្រោងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពហុសមាសភាគនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច

ប្រកាសគម្រោងពន្លឿនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពហុសមាសភាគនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច

(VOVWORLD) - គម្រោងនេះ មានគោលបំណងជួយគាំទ្រដល់ដៃគូពីមជ្ឈឹមដល់តំបន់ ដើម្បីពង្រីកនូវតួនាទីនិងប្រៀបខ្លាំងរបស់ពួកគេ ក្នុងការរចនានិងពិសោ ...
តំបន់ជនជាតិភាគតិច តំបន់ព្រៃភ្នំភាគកណ្តាលនិងTay Nguyen នៅតែបានរដ្ឋវៀតណាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់សមស្រប

តំបន់ជនជាតិភាគតិច តំបន់ព្រៃភ្នំភាគកណ្តាលនិងTay Nguyen នៅតែបានរដ្ឋវៀតណាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់សមស្រប

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២២មិថុនានៅទីក្រុង Buon Ma Thuot ខេត្ត Dak Lak គណៈកម្មការជនជាតិបានរៀបចំសន្និសីទប្រចាំស្តីពីកិច្ចការជនជាតិន ...
វៀតណាមនិងចិនចែករំលែកបទពិសោធន៍លើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច

វៀតណាមនិងចិនចែករំលែកបទពិសោធន៍លើវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៣មិថុនា ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជនជាតិចិន ដឹក នាំដោយលោក Li Zhao អនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធាន