ឥណ្ឌាជួយឧបត្ថម្ភលើគម្រោងធនធានទឹកចំនួន ៧ សម្រាប់ខេត្តចំនួន ៤ នៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

ឥណ្ឌាជួយឧបត្ថម្ភលើគម្រោងធនធានទឹកចំនួន ៧ សម្រាប់ខេត្តចំនួន ៤ នៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Can Tho បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់កា ...
ការប្តេជ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ការប្តេជ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងដោយបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា នៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម សន្និសីទស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូររូបសណ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពនៅតំប ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅត្រួតពិនិត្យឥទ្ធិពលដោយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុចំពោះតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅត្រួតពិនិត្យឥទ្ធិពលដោយបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុចំពោះតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុង Can Tho (ភាគ ខាងត្បូងវៀតណាម) និងចូលរួមសន្និសីទស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍និរន្ត ...
កសិកម្មតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងនៃសមាហរណកម្ម

កសិកម្មតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ចំពោះមុខការសាកល្បងនៃសមាហរណកម្ម

(VOVworld) – កសិកម្មនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long (ភាគខាងត្បូង វៀតណាម) ជានិច្ចកាលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ប៉ុន្តែ ...
តំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ផ្ទេរប្តូរផលិតកម្មកសិកម្មតាមទិសអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ

តំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long ផ្ទេរប្តូរផលិតកម្មកសិកម្មតាមទិសអភិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ចឹមសត្វ

(VOVworld) – ក្នុងការរាំងស្ងួតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់ ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long នាពេលថ្មីៗនេះ ខណៈពេលដែល ផ្នែកដំណាំដាំដុះនិងជលផលរងឥទ្ធិពល ...
ការវិនិយោគ-ការពារឆ្នេរសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេCuu Long

ការវិនិយោគ-ការពារឆ្នេរសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេCuu Long

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៧កក្កដានៅទីក្រុង Can Tho ភាគខាងត្បូងវៀតណាម ក្រសួង កសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរួមសហការជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការ