គណៈប្រតិភូជនរួមជាតិភាគតិចខេត្ត Son La មកទស្សនានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

គណៈប្រតិភូជនរួមជាតិភាគតិចខេត្ត Son La មកទស្សនានៅរដ្ឋធានីហាណូយ

នារសៀលថ្ងៃទី ៧ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Uong Chu Luu បាន ទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូដំណាងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិច ...
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកទៅទស្សនានៅវៀតណាម

រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកទៅទស្សនានៅវៀតណាម

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញការងារ នៅវៀតណាម នាថ្ងៃទី ៣ មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ប្រទេសអាមេរិក Leon Panetta បានទៅទស្សនានៅ ...
បណ្ដា សកម្មភាពនៃ ដំណើរបំពេញការងារនៅបណ្ដាខេត្ត Tay Nguyen  របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang

បណ្ដា សកម្មភាពនៃ ដំណើរបំពេញការងារនៅបណ្ដាខេត្ត Tay Nguyen របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម Truong Tan Sang

(VOVworld) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ច និងបំពេញការងារនៅបណ្ដាខេត្ត Tay Nguyen នាព្រឹកថ្ងៃទី 18 មិនា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truo ...