អាមេរិករៀបចំផែនការកសាងទីក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍

អាមេរិករៀបចំផែនការកសាងទីក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍

(VOVWORLD) - ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទើបនឹងបានប្រកាសថា រដ្ឋ អំណាចអាមេរិកកំពុងដំណើរការផែនការកសាងទីក្រុងជាបណ្ដោះអាសន្ន ស ...