ឆ្នាំ២០២១ ខិតខំមានកម្លាំងពលករជាង៣៥%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

ឆ្នាំ២០២១ ខិតខំមានកម្លាំងពលករជាង៣៥%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

(VOVWORLD) - ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម ដាក់ចេញគោលដៅមានកម្លាំងពលករចំនួន៣៥,២%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម រួមទាំងការធា ...
វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ២០២៥មាន៤៥%នៃកម្លាំងពលករចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ឆ្នាំ២០២៥មាន៤៥%នៃកម្លាំងពលករចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀត ណាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីការអនុវត្តភារក ...
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកឲ្យដំណើរការកម្មវិធី VssID - ធានារ៉ាប់រងសង្គមឌីជីថល

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកឲ្យដំណើរការកម្មវិធី VssID - ធានារ៉ាប់រងសង្គមឌីជីថល

(VOVWORLD) - លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc បានវាយតម្លៃថា នេះជាកម្មវិធីដោយមានអត្ថន័យជាក់ស្ដែងនិងអំណោយផលចំពោះប្រជាជន ដោយសារ វា ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមចេញផ្សាយសារារណ៍ស្ដីពីការបង្កើនការអនុវត្ត ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមចេញផ្សាយសារារណ៍ស្ដីពីការបង្កើនការអនុវត្ត ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

(VOVworld) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung ទើបនឹងបានចេញ ផ្សាយសារាចរណ៍ស្ដីពីការ បង្កើនការអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គ ...