ឆ្នាំ២០២១ ខិតខំមានកម្លាំងពលករជាង៣៥%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

ឆ្នាំ២០២១ ខិតខំមានកម្លាំងពលករជាង៣៥%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម

(VOVWORLD) - ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម ដាក់ចេញគោលដៅមានកម្លាំងពលករចំនួន៣៥,២%ចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសង្គម រួមទាំងការធា ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមចេញផ្សាយសារារណ៍ស្ដីពីការបង្កើនការអនុវត្ត ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមចេញផ្សាយសារារណ៍ស្ដីពីការបង្កើនការអនុវត្ត ធានារ៉ាប់រងសង្គម ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

(VOVworld) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Tan Dung ទើបនឹងបានចេញ ផ្សាយសារាចរណ៍ស្ដីពីការ បង្កើនការអនុវត្តគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គ ...
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តេជ្ញាជម្រុញដំណើរការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តេជ្ញាជម្រុញដំណើរការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៤មិនានៅទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្តាឧបនាយ ...
 ការជួបសំណេះសំណាលផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អន្តរជាតិស្ដីពីការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនទាំងមូល

ការជួបសំណេះសំណាលផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អន្តរជាតិស្ដីពីការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលសំរាប់ប្រជាជនទាំងមូល

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ មិនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ (វៀតណាម)គណៈកម្មាធិការ​បណ្ដាបញ្ហាសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋសភាវៀតណាម បានរួមសហការជាមួយអង្គការសុខាភិ ...