យកថ្លៃសេវាធ្វើចត្តាឡីស័កដោយប្រមូលផ្ដុំចំពោះអ្នកចូលមកវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

យកថ្លៃសេវាធ្វើចត្តាឡីស័កដោយប្រមូលផ្ដុំចំពោះអ្នកចូលមកវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានព្រមទទួល សំណើររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការយកថ្លៃសេវាធ្វើចត្តាឡីស័កដោយប ...
ពលរដ្ឋវៀតណាមជាង ២៤០ នាក់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅខេត្ត Tien Giang

ពលរដ្ឋវៀតណាមជាង ២៤០ នាក់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅខេត្ត Tien Giang

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីបានមកដល់ ពលរដ្ឋទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កនៅខេត្ត Tien Giang តាមបទប្បញ្ញត្តិ។
ជំងឺរាតត្បាត COVID-19៖ ទទួល និងធ្វើចត្តាឡីស័ក​ចំពោះ​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម ដែលវិលប្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ជំងឺរាតត្បាត COVID-19៖ ទទួល និងធ្វើចត្តាឡីស័ក​ចំពោះ​ពលរដ្ឋ​វៀតណាម ដែលវិលប្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

(VOVWORLD) - បុគ្គលិកពេទ្យរបស់ខេត្ត Ba Ria-Vung Tau បានធ្វើការពិនិត្យសុខភាពចំពោះពលរដ្ឋពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន ២៦៤ នាក់ ដែលបានវិលប្រឡប់មក ...