សន្និសីទលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ បានបិទបញ្ចប់

សន្និសីទលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ បានបិទបញ្ចប់

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស សន្និសីទលើកទី ២ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៣ បានបើកសម័យប្រជុ ...
បើកសន្និបាតលើកទី២គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១៣

បើកសន្និបាតលើកទី២គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១៣

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ មីនា សន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី២គណៈ កម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរដ ...
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរបស់ការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការដ្ឋាននីតិកាលទី ១៣

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទីមួយរបស់ការិយាល័យនយោបាយ លេខាធិការដ្ឋាននីតិកាលទី ១៣

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស ការិយា ល័យនយោបាយ លេខាធិការដ្ឋាន នីតិកាលទី ១៣ បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ...
បិទបញ្ចប់សន្និបាតលើកទី ១៣ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី ១២

បិទបញ្ចប់សន្និបាតលើកទី ១៣ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី ១២

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេល ៥ ថ្ងៃធ្វើការ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈឹមបក្ស សន្និបាតលើកទី ១៣ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិ ...
គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី ១៣ ត្រូវតែជាសមូហភាពសាមគ្គី ស្អាតស្អំនិងរឹងមាំ

គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី ១៣ ត្រូវតែជាសមូហភាពសាមគ្គី ស្អាតស្អំនិងរឹងមាំ

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៤ ថ្ងៃធ្វើការជាបន្ទាន់ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ សន្និបាតទលើកទី ១២ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៤៧ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ បិទបញ្ចប់

សម័យប្រជុំលើកទី ៤៧ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ បិទបញ្ចប់

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មេសា សម័យប្រជុំ លើកទី ៤៧ គណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៣ បានបិទបញ្ចប់។
សម័យប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣បិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការ

សម័យប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣បិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការ

(VOVworld) – ពិធីបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី​ ១១ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ បានប្រព្រឹត្តទៅ ក្រោយរយៈពេល ១៩ ថ្ងៃធ្វើការ។
បូកសរុបសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

បូកសរុបសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី២៨ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គម នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ បូកសរុបការងា ...
អ្នកបោះឆ្នោតវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

អ្នកបោះឆ្នោតវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

(VOV)_តាមរយៈបណ្ដាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីរបាយការណ៍របស់ប្រធានរដ្ឋ ​រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានវាយតំលៃខ្ពស់ ...
រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ការងារអាណត្តិនីតិកាលទី១៣របស់រដ្ឋសភា

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ការងារអាណត្តិនីតិកាលទី១៣របស់រដ្ឋសភា

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨មិនា រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងរបាយ​ការណ៍ការងារអាណត្តិនីតិកាលទី១៣របស់រដ្ឋសភា។
សន្និសីទកាសែតអំពីសម័យប្រជុំលើកទី១១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

សន្និសីទកាសែតអំពីសម័យប្រជុំលើកទី១១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

(VOVworld) - សម័យប្រជុំលើកទី១១នឹងប្រារព្ធឡើង នាថ្ងៃទី២១ មិនា ខាងមុខនេះ នៅទីក្រុងហាណូយ ហើយធ្វើការក្នុងរយៈពេល១៩ថ្ងៃ។នៅសម័យប្រជុំ លើក ...
សំណើរជាច្រើនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

សំណើរជាច្រើនរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

(VOVworld)-ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៣ នាថ្ងៃទី៧មិនា ឧបនាយកររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក Vu Van ...
ផ្តល់មតិលើពង្រាងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

ផ្តល់មតិលើពង្រាងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអចិន្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៤មិនានៅទីក្រុងហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការអចិន្រៃ្តយ៍រដ្ឋ សភាបានរៀបចំសន្និសីទយកមតិ​ពីក្រុមសមាជិកសភា
កិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី៣១មិនា

កិច្ចប្រជុំលើកទី១១រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី៣១មិនា

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៣ បានបិទសម័យប្រជុំលើកទី៤៥។​ថ្លែងមតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ
សប្ដាហ៍ធ្វើការចុងក្រោយរបស់សម័យប្រជុំលើកទី១០រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

សប្ដាហ៍ធ្វើការចុងក្រោយរបស់សម័យប្រជុំលើកទី១០រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា សម័យប្រជុំលើកទី១០រដ្ឋសភាវៀតណាម​នីតិកាលទី១៣ ចូលក្នុងសប្ដាហ៍ធ្វើការចុងក្រោយ។ នាពេលព្រឹក រដ្ឋសភាបាន​អនុម័តល ...
ជំនួបមុខបណ្ដាសមាជិការសភារដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣

ជំនួបមុខបណ្ដាសមាជិការសភារដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣

(VOVworld)- នាថ្ងៃទី ២០ តុលា មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធសមាគម នារីវៀតណាមនិងក្រុម សមាជិការសភានៃរដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៣ បានរៀបចំពិធីជំនួបមុខ ក ...
ការសួរដេញដោលនិងឆ្លើយការសួរដេញដោលនៅសម័យប្រជុំលើកទី៩រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

ការសួរដេញដោលនិងឆ្លើយការសួរដេញដោលនៅសម័យប្រជុំលើកទី៩រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១២មិថុនា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេក វិទ្យាវៀតណាម​លោក​ Nguyen Quan បាន ឆ្លើយសំណួរសួរដេញដោលដោយ ...