អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ទទួលជួបឯកអគ្គ រដ្ឋទូតអាមេរិក លោក Daniel Kritenbrink

អនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung ទទួលជួបឯកអគ្គ រដ្ឋទូតអាមេរិក លោក Daniel Kritenbrink

(VOVWORLD) - ឆ្លៀតឱកាសនេះ ដែរ លោកអនុរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស Nguyen Quoc Dung បានប្រគល់គ្រឿង ឥស្សរិយយសមិត្តភាពជូនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Danie ...
ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមាន “យុទ្ធសាស្រ្ត សមត្ថភាព និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង”

ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមាន “យុទ្ធសាស្រ្ត សមត្ថភាព និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង”

(VOVWORLD) - ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Daniel Kritenbrink បាន លើកច្បាស់ថា វៀតណាមគឺជាដៃគូមួយក្នុងចំណោមដៃគូសំខ ...