ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ​អនុម័តលើ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត​ស្ដីពីការ​ប្រឆាំងនឹងបទហ៊ុំព័ទ្ធលើវេណេស៊ុយអេឡា

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ​អនុម័តលើ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត​ស្ដីពីការ​ប្រឆាំងនឹងបទហ៊ុំព័ទ្ធលើវេណេស៊ុយអេឡា

(VOVWORLD) -រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Jorge Arreaza បានអបរអសាទរ ព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាការសម្រេចដំបូងរបស់អង្គការសហប្ ...