ការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើន

ការនាំចេញផ្លែឈើនិងបន្លែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារធំៗជាច្រើន

(VOVWORLD) - ទោះបីជាជួបការលំបាកជាច្រើនដោយសារ រងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ (COVID-19) ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃឆ្នាំនេ ...
វៀតណាមនាំចេញមុខទំនិញបន្លែ ផ្លែឈើ ក្នុងតម្លៃជាង៩៤៤លានដុល្លាអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១

វៀតណាមនាំចេញមុខទំនិញបន្លែ ផ្លែឈើ ក្នុងតម្លៃជាង៩៤៤លានដុល្លាអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១

(VOVWORLD) - គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ទោះ បីជាស្ថានភាពជម្ងឺ កូវីដ ១៩ នៅតែវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញនៅបណ្ដាប្រទេសជាទីផ្សារ នាំចូលសំខាន់ៗក៏ដោយ ...
តម្លៃនាំចេញបន្លែផ្លែឈើទទួលមានជិត ២ ពាន់លានដុល្លារ

តម្លៃនាំចេញបន្លែផ្លែឈើទទួលមានជិត ២ ពាន់លានដុល្លារ

(VOVWORLD) - យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានឱ្យដឹងថា តម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ ២០២០ ទទួលបានជិ ...
សញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនពីទីផ្សារនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់វៀតណាម

សញ្ញាវិជ្ជមានជាច្រើនពីទីផ្សារនាំចូលបន្លែនិងផ្លែឈើរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - ទោះបីជាការនាំចេញទំនិញបន្លែនិង ផ្លែឈើរបស់វៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារចិនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ ...
ការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ បន្លែនិងផ្លែឈើបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

ការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ បន្លែនិងផ្លែឈើបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

(VOVWORLD) - យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍ ន៍ជនបទថា បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមមានផលិតផលកសិកម្មនាំចេញសំខាន់ៗជាង ១០ប្រភេទ រួមមានៈ ស្រូវ ក ...
ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ

ការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចបានមួយពាន់លានដុល្លារ

(VOVWORLD) -យោងតាមក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តម្លៃនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើសម្រាប់ ៤ ខែ នាដើមឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រេចប ...