ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមផ្ញើដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Zarubezhnev

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមផ្ញើដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Zarubezhnev

(VOV) – នាថ្ងៃទី ២៨ កញ្ញា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន រុស្ស៊ី Zarubezhnev បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបអនុស្សារវរីយ៍ លើកទី ៤៥ ទិវាបង្កើតនៅ ...