ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល ១០ ឆ្នាំនៃការកសាងជនបទថ្មី

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Vuong Dinh Hue ចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល ១០ ឆ្នាំនៃការកសាងជនបទថ្មី

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា នៅខេត្ត Bac Lieu គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកម្ម វិធីគោលដៅជាតិ បានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរយៈពេល ១០ ...
រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍បូកសរុបរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣

រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍បូកសរុបរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ៣៧, នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា បានផ្តល់មតិលើរបាយកា ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំនៃការថែរក្សានិងការពារសាកសពរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំនៃការថែរក្សានិងការពារសាកសពរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហានៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៥០ ដែលលោកប្រធានហូជីមិញត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយ បញ្ជាក ...
បូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង

បូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិកសាងជនបទថ្មីនៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា នៅទីក្រុង Hoa Binh (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបូកសរុបកម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការក ...
ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បូកសរុបរយៈពេល១០ឆ្នាំនៃចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម”

ផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បូកសរុបរយៈពេល១០ឆ្នាំនៃចលនា “ប្រជាជនវៀតណាមផ្តល់អាទិភាពប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម”

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បានបើកការតាំងពិព័រណ៍ ដើម្បីបូកសរុបនូវសមិទ្ធិ ១០ឆ្នាំ ទទួលប ...
សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ

សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី - ប្រធានគណៈចង្អុលការអន្តរផ្នែកទទួលបន្ទុកការរៀបចំរចនាសម្ព័ន ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ាន

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំបូកសរុបវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីអាស៊ានឆ្នាំ ២០១៨ ( ...
សន្និសីទបូកសរុបវគ្គកំពូលវាយប្រហារបង្រាប់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា

សន្និសីទបូកសរុបវគ្គកំពូលវាយប្រហារបង្រាប់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ មិនា នៅ Pakse ខេត្ត Champasak ភាគខាងត្បូងឡាវ បានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទបូកសរុបវគ្គកំពូលវាយប្រហារបង្ក្រា ...
សន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំជាតិទទួលបន្ទុកឆ្នាំមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា

សន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការបញ្ជាណែនាំជាតិទទួលបន្ទុកឆ្នាំមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា

(VOVWORLD) -សន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការជាតិទទួល បន្ទុកឆ្នាំមិត្តភាពវៀត ណាម-កម្ពុជានិងឆ្នាំសាមគ្គីភាព មិត្តភាពវៀតណាម-ឡាវ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc ចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារនៃខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc ចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារនៃខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៧ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រសួងសំណង់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧របស់ក្រសួងសំណង់

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី១៦មករា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល វៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទបូកសរុប ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុវត្តន៍ការងាររបស់ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc ចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុវត្តន៍ការងាររបស់ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោកNguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការ ...
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៧និងអនុវត្តភារកិច្ច២០១៨

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបសកម្មភាពឆ្នាំ២០១៧និងអនុវត្តភារកិច្ច២០១៨

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៨មករា ក្រសួង ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំសន្និសីទ Online សំដៅបូកសរុបការ ងារហិរញ្ញវត្ថុ-ថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៧ និងអនុវ ...
សន្និសីទ online ទូទាំងប្រទេសបូកសរុបការងារសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរឆ្នាំ ២០១៧ និងបំផុសឆ្នាំសុវត្ថិភាពចរាចរ

សន្និសីទ online ទូទាំងប្រទេសបូកសរុបការងារសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរឆ្នាំ ២០១៧ និងបំផុសឆ្នាំសុវត្ថិភាពចរាចរ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ លោក Truong Hoa Binh ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរា ...
អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧និងអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៨

អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧និងអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៨

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៥ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានរៀបចំសន្និសីទ បូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧និងអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៨។
បូកសរុបគម្រោងការនៃកម្មវិធីរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជួយឧបត្ថម្ភកសាងជនបទថ្មី

បូកសរុបគម្រោងការនៃកម្មវិធីរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជួយឧបត្ថម្ភកសាងជនបទថ្មី

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី២៣ធ្នូនៅខេត្ត Thai Nguyen ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ វៀតណាម បានរួមសហការជាមួយអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មអង្គការសហ ...
បូកសរុបនិងប្រគល់ជូនរង្វាន់ការប្រឡង៖ស្វែងយលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ ២០១៧

បូកសរុបនិងប្រគល់ជូនរង្វាន់ការប្រឡង៖ស្វែងយលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ ២០១៧

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការឃោសនាមជ្ឈឹមបានរួមសហការជាមយយអង្គភាពទាក់ទិននានា រៀបចំពិធីបូកសរុបនិងប្រគល ...
សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំអនុវត្តច្បាប់សហករណ៍ឆ្នាំ២០១២

សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល៥ឆ្នាំអនុវត្តច្បាប់សហករណ៍ឆ្នាំ២០១២

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ធ្នូនៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល លោក Vuong Dinh Hue ប្រធានគណៈកម្មាធិ ការបញ្ជាណែនា ...
សន្និសីទបូកសរុបការងារនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជណែនាំការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកិច្ចការបរទេស

សន្និសីទបូកសរុបការងារនៃគណៈកម្មាធិការបញ្ជណែនាំការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកិច្ចការបរទេស

(VOVWORLD) -ឆ្នាំ២០១៧ជាឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ជាច្រើន ទាំងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការបរទេសផង។