បើកពិព័រណ៍ " Ly Son - ព្រលឹងកេរដំណែលនៃពិធីបុណ្យ និង ​​​​​ភូគ​ព្ភ​សាស្រ្ត​​​​"

បើកពិព័រណ៍ " Ly Son - ព្រលឹងកេរដំណែលនៃពិធីបុណ្យ និង ​​​​​ភូគ​ព្ភ​សាស្រ្ត​​​​"

(VOVWORLD) -រូបថតឯកសារ ផែនទី អំពីប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa- ភ័ស្តុតាង គតិយុត្តិដោយ អះអាងយ៉ាងពេញលេញ អំពី អធិបតេយ្យភាព ទឹកដីដ ...