បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៧៥ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៧៥ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា (តាមម៉ោងវៀតណាម) មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៧៤ និងបើក មហ ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៤៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប ៖ ការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

បើកសម័យប្រជុំលើកទី ៤៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ.ស.ប ៖ ការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំលើកទី ៤៣ នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបើកនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីស្តីការអង្គការសហ ...
សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋ សភានីតិកាលទី ១៤ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត ណាម បានបើកជាផ្លូវការនូវសម័យប្រជុំលើក ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣២

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣២

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី៣២ នៃគណៈ កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រោមអធិបតីភាពរ ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី ២៨ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម

បើកសម័យប្រជុំលើកទី ២៨ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី 28 នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមបានប្រារព្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ។
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី២៤

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី២៤

(VOVWORLD) -សម័យប្រជុំលើកទី២៤ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានប្រារព្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ខែឧសភា ក្រោមអធិបតីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រ ...
បើកសម័យប្រជុំពេញអង្គ កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្ម APEC

បើកសម័យប្រជុំពេញអង្គ កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្ម APEC

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៥វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងដាណាំង សម័យប្រជុំលើកទី៤ ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្ម APEC (ABAC) បានបើកសម័យប្រជ ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី៥ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនីតិកាលទី៩

បើកសម័យប្រជុំលើកទី៥ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនីតិកាលទី៩

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី៥ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ នីតិកាលទី៩ បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី៤កក្កដា។លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ទីក្រ ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៩

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៩

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ ដោយមានខ្លឹមសារ​សំខាន់ជាច្ ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី៤ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

បើកសម័យប្រជុំលើកទី៤ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៣តុលានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី៤ ដោយមានខ្លឹមសារសំខាន់ជាច្រើន ត្រៀមរៀប ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

(VOVworld)- សម័យប្រជុំលើកទី៣នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១២កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ។
បើកសម័យប្រជុំលើកទី២៥នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

បើកសម័យប្រជុំលើកទី២៥នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ កុម្ភះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៣ នឹងបើកសម័យប្រជុំលើកទី៣៥។ នៅសម័យប្រជុំលើកនេះ ​គណៈកម្ ...