មនុស្សដើមកំណើតវៀតណាមដំបូងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពសមាជិករដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង

មនុស្សដើមកំណើតវៀតណាមដំបូងបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពសមាជិករដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូង

(VOVWORLD) - លោកស្រី Nguyen Ngoc Cam អាយុ ៤៤ ឆ្នាំគឺជាជនដើមកំណើត វៀតណាមដំបូងគេ ដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សនៃគណបក្ស ...
បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈានចូលការជជែកវែកញែកលើកទី៨

បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈានចូលការជជែកវែកញែកលើកទី៨

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៧កុម្ភៈតាមម៉ោងវៀតណាម បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ គណបក្សសាធារណរដ្ឋបានអនុវត្តការជជែកវែកញែក