ទួរគីនឹងប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់ក្នុងការរញ្ជួយដី

ទួរគីនឹងប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នករស់ក្នុងការរញ្ជួយដី

(VOVWORLD) - គិតដល់ម៉ោងទី ២៣ ថ្ងៃទី ២៥ មករា ជនរងគ្រោះក្នុងការរញ្ជួយដី ដែលមានកំលាំង ៦,៨ richter នៅខេត្ត Elazi ភាគខាងកើតទួរគី នាថ្ងៃ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc: បន្តទាក់ទាញវិនិយោគបរទេស បង្កើតប្រភពធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc: បន្តទាក់ទាញវិនិយោគបរទេស បង្កើតប្រភពធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ មេសា នៅទីស្នាក់ការដ្ឋាភិ បាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំរដ ...
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងការខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានទឹក

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងការខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងប្រភពធនធានទឹក

(VOVWORLD) - ទន្លេមេគង្គជាទន្លេដែលមានប្រវែង ៥ ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ហូរឆ្លងកាត់ចិន ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ កម្ពុជា និងវៀតណាម។ នេះជាទន្លេមួយក្នុ ...
ពង្រីកប្រភពធនធានរបស់អាណិកជនវៀតណាមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ

ពង្រីកប្រភពធនធានរបស់អាណិកជនវៀតណាមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានអាណិកជនចំនួន ៤ លាន ៥ សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅរៀនសូត្រនិងធ្វើការនៅប្រទេសចំនួន ១០៩ លើពិ ពភលោក។ នាប៉ុ ...