បង្កបង្កើនផលនៅផ្ទះរន្ទា DK1

បង្កបង្កើនផលនៅផ្ទះរន្ទា DK1

(VOVWORLD) - បើទោះបីជាត្រូវប្រឈមនឹងព្យុះភ្លៀង កំដៅហួតហែង និងប្រភពទឹកជ្រាបទឹកប្រៃចូលក៏ដោយ ប៉ន្តែសួនបន្លែនៅមណ្ឌល សេវាកម្ម - សេដ្ឋកិច ...
សកម្មភាពសាកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ២០២០នៅផ្ទះរន្ទា DK 1 និងស្រុកកោះ Con Dao

សកម្មភាពសាកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យតេតប្រពៃណីឆ្នាំ២០២០នៅផ្ទះរន្ទា DK 1 និងស្រុកកោះ Con Dao

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ខែមករានៅទីក្រុង Vung Tau ភាគខាងត្បូងវៀតណាម នាវាលេខ KN 261 ដែលដឹកក្រុមការងារទៅសាកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរ បុណ្យ ...