ពិធីបើក Festival Don ca tai tu លើកទី ១

ពិធីបើក Festival Don ca tai tu លើកទី ១

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ២៥ មេសា ពិធីបើក Festival Don ca tai tu លើកទី ១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅខេត្ត Bac Lieu គឺជាឱកាសដើម្បីលើកដម្កើងស ...
ពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៤

ពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៤

VOV.VN – នាយប់ថ្ងៃទី ១២ មេសា ពិធីបើក Festival Hue ឆ្នាំ ២០១៤ បានប្រារព្ធឡើងនៅ ទីលាន Ngo Mon ទីក្រុង Hue (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ក្នុងបរិ ...
សន្និសីទការសែតអំពីពិធីបើក “ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិនិង​ Festival Hue ២០១២"

សន្និសីទការសែតអំពីពិធីបើក “ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិនិង​ Festival Hue ២០១២"

នាព្រឹកថ្ងៃទី​ ៦ មេសា នៅទីក្រុង Hue អគ្គនាយកដ្ឋាន ទេសចរណ៍វៀតណាមនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ខេត្ត Thua Thien Hue បានរៀបចំសន្និសីទការសែត ...