ព្យុះ Molave បណ្តាលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តភាគកណ្តាលនិងតំបន់ Tay Nguyen

ព្យុះ Molave បណ្តាលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តភាគកណ្តាលនិងតំបន់ Tay Nguyen

(VOVWORLD) - ព្យុះ Molave បានវាយប្រហារចូលខេត្តភាគកណ្តាលមួយចំនួនរបស់វៀតណាមបង្កឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង និងរអិលបាក់ដីនៅខេត្ត Quang Na ...
ព្យុះ Molave បង្កការខូតខាតយ៉ាងដំណំដល់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន តំបន់នានាបន្តការបង្ការនិងទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់

ព្យុះ Molave បង្កការខូតខាតយ៉ាងដំណំដល់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជន តំបន់នានាបន្តការបង្ការនិងទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់

(VOVWORLD) - យ៉ាងណាមិញ បណ្តាមូលដ្ឋានបានពង្រឹងកម្លាំង និងចែករំលែកព័ត៌មានបន្ទាន់អំពីការងារដឹកនាំនិងចាត់វិធានការជំនះពុះពារនូវផលវិបាក ...
តំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាមជំនះនូវផលវិបាកបណ្តាមកពីទឹកជំនន់ផងនិងទប់ទល់ជាមួយព្យុះ Molave ផង

តំបន់ភាគកណ្តាលវៀតណាមជំនះនូវផលវិបាកបណ្តាមកពីទឹកជំនន់ផងនិងទប់ទល់ជាមួយព្យុះ Molave ផង

(VOVWORLD) - ដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ Molave ការិយាល័យអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មា ធិការមជ្ឈឹមដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះមហន្តរាយបាន ...