ព្យុះទីហ្វុង Lekima ផ្តាច់ជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់នៅប្រទេសចិន

ព្យុះទីហ្វុង Lekima ផ្តាច់ជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់នៅប្រទេសចិន

(VOVWORLD) -ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ខេត្ត Zhejiang បានឲ្យដឹងថា មានមនុស្សប្រមាណ ១ លាននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាព ហើ ...