ធានានូវលក្ខខណ្ឌការងារងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣

ធានានូវលក្ខខណ្ឌការងារងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ មករា អនុប្រធានខុទ្ទការល័យមជ្ឈឹមបក្ស លោក Nguyen Dac Vinh; អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម លោក L ...
ការលោតផ្លោះយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន៣ - កត្តាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាម

ការលោតផ្លោះយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន៣ - កត្តាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - សេចក្ដីព្រាងឯកសារសម្រាប់ដាក់ជូនមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស លើកទី១៣របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរកា ...
ចូលរួមមតិកសាងបក្សដោយប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារមហាសន្និបាតបក្ស

ចូលរួមមតិកសាងបក្សដោយប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារមហាសន្និបាតបក្ស

(VOVWORLD) - ក្នុងដំណើរការត្រៀមរៀបចំសំណុំឯកសារសម្រាប់មហាសន្និ បាតលើកទី ១៣ នោះ បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមបានប្រមូលមតិយោបល់របស់បក្ខជននិង ...
លើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ទៀងស្តាប់មតិយោបល់ពីប្រជាជនចូលរួមឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្ស

លើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ទៀងស្តាប់មតិយោបល់ពីប្រជាជនចូលរួមឯកសារនៃមហាសន្និបាតបក្ស

(VOVWORLD) - ការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យ និងផ្ទៀងស្តាប់នូវមតិយោបល់របស់ប្រជាជនគឺជាគោលនយោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម។ នាអំឡុងពេលនេះ សេចក្ ...
សន្និសិទអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ស្តីពីការងារចលនាប្រជាជន

សន្និសិទអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ស្តីពីការងារចលនាប្រជាជន

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២៧ឧសភានៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការចលនា ប្រជាជនមជ្ឈឹមបានរៀបចំសន្និសីទអនុវត្ត
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ជាមហាសន្និបាតប្រជាធិបតេយ្យសាមគ្គីមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងប្រាជ្ញា

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ជាមហាសន្និបាតប្រជាធិបតេយ្យសាមគ្គីមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងប្រាជ្ញា

(VOVworld)-បន្ទាប់ពីពិធីបិទមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ អគ្គលេខាមជ្ឈឹមបក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញ
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖បើកចេញសម័យថ្មីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិរឹងមាំឈានឡើងលិទ្ធិសង្គមនិយម

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២៖បើកចេញសម័យថ្មីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិរឹងមាំឈានឡើងលិទ្ធិសង្គមនិយម

(VOVworld)-ក្នុងបទសន្តរថាបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាត បក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី ១២ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨មករា អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សកុម្មុយន ...
មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើកទី១២បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើកទី១២បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVworld) - ក្រោយពីជាង១សប្ដាហ៍ធ្វើការ នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ មករា មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស របស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលើកទី១២បានប្រជ ...
ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិវាយតំលៃមហាសន្និបាតបក្សជាជំហានផ្លាស់ប្តូរថ្មីសំខាន់របស់វៀតណាម

ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិវាយតំលៃមហាសន្និបាតបក្សជាជំហានផ្លាស់ប្តូរថ្មីសំខាន់របស់វៀតណាម

(VOV)_មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២ បានគូសសញ្ញាសំខាន់ របស់សង្គមវៀតណាមជាសង្គមមួយទំនើបសម្បូររុងរឿង និរន្តរភាព និងយុត្ត ...
មហាសន្និបាតបក្សទី១២៖ត្រូវមានបណ្ដាគោលនយោបាយធានាសមភាពរវាងរូបសណ្ឋានសហគ្រាសទាំងឡាយ

មហាសន្និបាតបក្សទី១២៖ត្រូវមានបណ្ដាគោលនយោបាយធានាសមភាពរវាងរូបសណ្ឋានសហគ្រាសទាំងឡាយ

(VOV)_សេចក្ដីព្រាងសំណុំឯកសារ មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀត​ណាមនីតិកាលទី១២ បានកត់សម្គាល់៖ សេដ្ឋកិច្ចឯកជន ជាកម្លាំងចលករសំខាន់១របស់ខឿ ...
មហាសន្និបាតបក្ស ទី១២៖ពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២

មហាសន្និបាតបក្ស ទី១២៖ពិភាក្សាអំពីបទដ្ឋាននិងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមនីតិកាលទី១២

(VOV)_នេះគឺជាខ្លឹមសារ ក្នុងថ្ងៃធ្វើការ ថ្ងៃទី២៤ មករា របស់មហាសន្និបាតបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១២។
អ្នកជំនាញការវាយតំលៃខ្ពស់ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសំណុំឯកសារមហាសន្និបាត

អ្នកជំនាញការវាយតំលៃខ្ពស់ គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសំណុំឯកសារមហាសន្និបាត

(VOVworld) - របាយការណ៍វាយតំលៃអំពីលទ្ធផលនៃ ការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ២០១១-២០១៥ និងទិសដៅ ភារកិច្ចអភិវឌ ...
មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពង្រីកនូវស្មារតីបើកចំហរនិងប្រជាធិបតេយ្យ

មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ពង្រីកនូវស្មារតីបើកចំហរនិងប្រជាធិបតេយ្យ

(VOVworld) - មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២នឹងទទួល បានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរ នាំចេញទិសដៅជាសារវ័ន្ត ពេញលេញក្នុងការងារកសាងបក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រទេស ជា ...
មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២បើកកិច្ចប្រជុំបំរុង

មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២បើកកិច្ចប្រជុំបំរុង

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២០មករា បន្ទាប់ពីអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោក ប្រធានហូជីមិញនៅប្រាង្គតំកល់សពលោក សមជិក សមាជិការចូលរួមមហាសន្និប ...
បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងជោគជ័យរបស់ប្រទេសជាតិ

បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងជោគជ័យរបស់ប្រទេសជាតិ

(VOVworld) - នៅបណ្ណាល័យជាតិក្រុងហាណូយកំពុង ប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៍សៀវភៅ ឯកសារក្រោមប្រធានបទ “បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម-ពីមហាសន្និបាតដល់ មហ ...
ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់ស្រទាប់ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២

ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់ស្រទាប់ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១២

(VOVworld) - មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើក ទី១២ជាមហាសន្និបាតនៃជំនឿជាក់ សេចក្ដីសង្ឃឹមនិង ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី។
ត្រៀមរៀបចំល្អដើម្បីមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ

ត្រៀមរៀបចំល្អដើម្បីមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOV)_សន្និបាតលើកទី១៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម បក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម នីតិកាលទី១១ កំពុងប្រ ព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយ សម្រេចការត្រៀម​រៀប ចំ ...
វៀតណាមត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អសម្រាប់មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ទូទាំងប្រទេស

វៀតណាមត្រៀមរៀបចំយ៉ាងល្អសម្រាប់មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២ទូទាំងប្រទេស

(VOVworld)-លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី! នៅសម័យបិទ សន្និបាតលើកទី១៣នៃ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្ស កុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១១ អគ្គលេខាបក្ស លោ ...
អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម៖ត្រូវជំរុញខ្លាំតងការកសាងនិងសុក្រិតសំណុំឯកសារសំរាប់មហាសន្និបាតបក្ស

អគ្គលេខាបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម៖ត្រូវជំរុញខ្លាំតងការកសាងនិងសុក្រិតសំណុំឯកសារសំរាប់មហាសន្និបាតបក្ស

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ​ អគ្គលេខាបក្សកម្មុយ​នីស្ត​​វៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong