នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែតុលានេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ ហើយចំនួនអ្នកជំងឺនៅតែមានចំនួន ១,០៩៧ ...
វៀតណាមនៅតែបន្តមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ

វៀតណាមនៅតែបន្តមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ១.០៦៩ នាក់អ្នកជំងឺចំនួន ៩៩១ នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ ហើយមានអ្ន ...
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនិងគ្មានករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតឡើយ

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនិងគ្មានករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតឡើយ

(VOVWORLD) - រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមបានកត់ត្រាចំនួន ១.០៦៩ ករណីដែលឆ្លងកូវីដ-១៩; អ្នកជំងឺចំនួន ៣៥ នាក់ត្រូវស្លាប់ ហើយអ្នកជំងឺ ...
ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ អស់រយៈពេល ១៨ ថ្ងៃ វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍

ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩៖ អស់រយៈពេល ១៨ ថ្ងៃ វៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ឲ្យដឹងថា ចាប់ពីម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ១៩ ...
ថ្ងៃទី ៤ ដែលវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍

ថ្ងៃទី ៤ ដែលវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ នៅក្នុងសហគមន៍

(VOVWORLD) - គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត កូវីដ ១៩ បានឲ្យដឹងថា តឹ្រមម៉ោង ១៨ ថ្ងៃទី ១ ដល់ម៉ោង ៦ យប់ថ្ងៃ ...
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា វៀតណាមមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីកូវីដ ១៩ ឡើយ

(VOVWORLD) - ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា បានជូនព័ត៌មានថា រហូតមកដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហានេះ ប្រទេសវៀតណាមមិនមា ...
ពេញពីរខែវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

ពេញពីរខែវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទេ

(VOVWORLD) - យោងតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅវេលាម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា របស់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បា ...
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា មិនមានករណីឆ្លងថ្មី COVID-19, អ្នកជំងឺចំនួន ២២៥ នាក់ត្រូវបានជាសះស្បើយ

ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា មិនមានករណីឆ្លងថ្មី COVID-19, អ្នកជំងឺចំនួន ២២៥ នាក់ត្រូវបានជាសះស្បើយ

(VOVWORLD) - យោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា វៀតណាមមិ ...
ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS

ចំនួនពាក់កណ្ដាលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង IS

(VOVworld) – ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបើកចេញ នូវការធ្វើអន្តរាគមដ៏ទូលំ ទូលាយថែមទៀតរបស់អាមេរិក ចូលក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ នាថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា ...