សេចក្ដីសម្រេចចិត្តស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអំពីសមភាពយេនឌ័រដំណាក់កាល២០២១-២០៣០

សេចក្ដីសម្រេចចិត្តស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអំពីសមភាពយេនឌ័រដំណាក់កាល២០២១-២០៣០

(VOVWORLD) - លើវិស័យនយោបាយ ដល់ឆ្នាំ២០២៥ ស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចំនួន៦០% នឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំស្ ...
អាស៊ានឈានមុខគេអំពីសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី

អាស៊ានឈានមុខគេអំពីសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់អំណាចដល់ស្ត្រី

(VOVWORLD) - ដោយប្រធានបទ“ តួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយភាពស្អិតរមួត រស់រវើក ចីរភាព និងបរិយាប័ន្នក្នុងពិភពលោកក្រ ...
អាស៊ាន ២០៖ រួមបញ្ចូលយេនឌ័រក្នុងគោលនយោបាយបលករ និង​ការងារ​សំដៅ​ជំរុញការងារប្រកបដោយចីរភាព

អាស៊ាន ២០៖ រួមបញ្ចូលយេនឌ័រក្នុងគោលនយោបាយបលករ និង​ការងារ​សំដៅ​ជំរុញការងារប្រកបដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - វៀតណាមមានបំណងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក និងអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តសេចក្ដីថ្ ...
វៀតណាមទទួលបានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនអំពីសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម

វៀតណាមទទួលបានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនអំពីសមភាពយេនឌ័រក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម

(VOVWORLD) - នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ អ្នកចូលរួមបានចែករំលែកនូវផែនការគាំទ្ររបស់អង្គការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ ហើយបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ដើម្បីបញ្ច ...
សមភាពយេនឌ័ររួមចំណែកលើកកម្ពស់ផលិតភាព និងគុណភាពជីវភាពរស់នៅ

សមភាពយេនឌ័ររួមចំណែកលើកកម្ពស់ផលិតភាព និងគុណភាពជីវភាពរស់នៅ

(VOVWORLD) -បណ្ដាសមាជិកសភា និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គសហព័ន្ធពលករវៀតណាមបានផ្ទៀងស្ដាប់រាល់មិតយោបល់របស់ពលករ ជាពិសេសគឺពលការិនី ដើម្បីធ្វើវិសោ ...
វៀតណាមបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនក្នុងវិស័យសមភាពយេនឌ័រ

វៀតណាមបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនក្នុងវិស័យសមភាពយេនឌ័រ

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី ៦៣ នៃគណៈកម្មា ធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីឋានៈស្ត្រី កំពុងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងញូយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរ ...
ការចូលរួមការតភ្ជាប់ជាមួយតំបន់ និងសកលលោក ជួយឲ្យនារីវៀតណាមជួបប្រទះនឹងរូបសណ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ការចូលរួមការតភ្ជាប់ជាមួយតំបន់ និងសកលលោក ជួយឲ្យនារីវៀតណាមជួបប្រទះនឹងរូបសណ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា កិច្ចប្រជុំកំពូលនារីសកលលោក បានបើកនៅទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ដោយមានប្រធានបទ "កសាងខឿនសេដ្ឋ ...