ចូលរួម ARF ២៦៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ស្នើអោយលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

ចូលរួម ARF ២៦៖ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh ស្នើអោយលើកកម្ពស់ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - អញ្ជើញថ្លែងក្នុងវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី ២៦ (ARF-២៦) នោះ នាថ្ងៃទី ២ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណា ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាមជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីនិងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាមជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១សីហា​នៅទីក្រុងហាណូយ វៀតណាម ឧបនាយករដ្ឋ មន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរ ទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh និងរដ្ឋមន ...
រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម Pham Binh Minh ទទូលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធាន IPF ។

រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម Pham Binh Minh ទទូលជួបសន្ទនាជាមួយប្រធាន IPF ។

នាថ្ងៃទី២២ឧសភា រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសវៀតណាម​ Pham Binh Minh បាន ទទូលជួបសន្ទនា​ជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ពិគ្រោះយោបល់នៃមូលនិធិ សន្តិភាព ...