គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់មតិយោបល់ស្ដីពីការត្រៀម រៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់មតិយោបល់ស្ដីពីការត្រៀម រៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

(VOVWORLD) -សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ នឹងធ្វើការប្រមាណ ២៣ ថ្ងៃ (បើកនាថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា)។
គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីសេចក្ដីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន

(VOVWORLD) - គណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ ថវិការរបស់រដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថា តាមស្ថានភាព ជាក់ស្ដែងនាបច្ចុប្បន្ន ស្ថាប័នអធិការកិច្ចនិងសវនកម្មរដ ...
រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍បូកសរុបរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣

រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍បូកសរុបរយៈពេល ៥ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ៣៧, នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា បានផ្តល់មតិលើរបាយកា ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាស្នើអោយលើកកម្ពស់ថែមទៀត សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជន

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាស្នើអោយលើកកម្ពស់ថែមទៀត សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជន

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី ៣៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់មតិ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តី ...
ប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី៣៧របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា

ប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី៣៧របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មាធិ ការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋ សភាវៀតណាមបានរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី៣៧។
រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរាំងស្កាត់ “Brexit រឹង“

រដ្ឋសភាអង់គ្លេសអនុម័តលើសេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការរាំងស្កាត់ “Brexit រឹង“

(VOVWORLD) -សេចក្ដីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងចាប់បង្ខំឲ្យ នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Boris Johnson ត្រូវស្នើឲ្យ EU ពន្យារពេលចំពោះសមាជិកភាពរបស់អង់គ ...
នាថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី៣៧របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

នាថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី៣៧របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាវៀតណាមបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលអោយដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ដល់ថ្ងៃទី២១ខែកញ្ញា សម័យប្រជុំលើកទី ៣៧របស់គណៈកម្ម ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៧គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

កិច្ចប្រជុំលើកទី៧គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសទាំងបី កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

(VOVWORLD) - ថ្លែងនៅទីនេះ អនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋ សភាវៀតណាមលោកស្រី Tong Thi Phong បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះយន្តការ សហប្រតិបតិ្តការរវា ...
សម័យប្រជុំលើកទី៣៦នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម័យប្រជុំលើកទី៣៦នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានស្នើអោយរដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការនានារបស់រដ ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan៖ ប្ដេជ្ញាចាត់វិធាន ការដើម្បីអនុវត្តសំណូមពរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអោយត្រឹមត្រូវតាមកាលកំណត់

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan៖ ប្ដេជ្ញាចាត់វិធាន ការដើម្បីអនុវត្តសំណូមពរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអោយត្រឹមត្រូវតាមកាលកំណត់

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣៦ នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា គណៈកម្មាធិការ អចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសួរដេញដោលនិងឆ្លើយសំណួរ ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវៀតណាម

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រវៀតណាម

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាល នាយក រដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចជាង១០០ស្ដីពីកិច្ចដំណើរការគោលជំហរ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាធ្វើការពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយពន្យល់នូវមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់រៀបចំផែនការ

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាធ្វើការពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយពន្យល់នូវមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់រៀបចំផែនការ

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំ លើកទី ៣៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីស ...
គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៦

គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣៦

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំលើកនេះនឹងពិភាក្សាពីការអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនានារបស់ គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាស្ដីពីការងារឃ្លាំមើ ...
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទទួលបាន កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាជាមួយរដ្ឋសភា

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទទួលបាន កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាជាមួយរដ្ឋសភា

(VOVWORLD) -តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter ប្រធានាធិបតី លោក Donald Trump បានឲ្យដឹងថា លោក និង ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ ...
សម័យប្រជុំលើកទី៣៥នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ គ្រោងនឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២១ខែតុលា

សម័យប្រជុំលើកទី៣៥នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា៖ កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ គ្រោងនឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២១ខែតុលា

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម បានបូកសរុបនូវកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ ...
បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣៥គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម

បើកសម័យប្រជុំលើកទី៣៥គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំលើកទី៣៥គណៈកម្មាធិកាអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា នៅរដ្ឋធានីហាណ ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោក Wang Yang

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោក Wang Yang

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា នៅមហាសាលប្រជាជន រដ្ឋធានីប៉េកាំង ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញជួប ស ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបចរចាជាមួយប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោក Li Zhanshu

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញជួបចរចាជាមួយប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោក Li Zhanshu

(VOVWORLD) - តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលោក Li Zhanshu ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្ ...
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ទទួលជួបសវនាការជាមួយលេខាគណះកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Suzhou (ចិន)

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ទទួលជួបសវនាការជាមួយលេខាគណះកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Suzhou (ចិន)

(VOVWORLD) - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននោះ នាថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង Suzhou ប្រធានរដ្ឋ ...