ពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតរយៈពេល៧០ឆ្នាំប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិ

ពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតរយៈពេល៧០ឆ្នាំប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិ

(VOVWORLD) -ការតាំងពិព័រណ៍រូបថត “រយៈពេល៧០ឆ្នាំប្រឡងប្រណាំងស្នេហារជាតិ” បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែឧសភា នៅអាគាតាំងពិព័រណ៍លេខ៤៥វថី Trang ...
សិក្ខាសាលា៖រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍

សិក្ខាសាលា៖រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៤ឧសភា នៅទីក្រុង Da Lat បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា វិទ្យាសាស្ត្រស្តីពី​ “រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវ ...
ប្រគល់ពានរង្វាន់រយៈពេល៧០ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាម

ប្រគល់ពានរង្វាន់រយៈពេល៧០ឆ្នាំរដ្ឋសភាវៀតណាម

(VOVworld)-“សារព័ត៌មានបានរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋ សភាដែលមានអត្ថបទល្អៗជាច្រើនរួមចំណែកធ្វើឲ្យ រដ្ឋសភាវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកបោះ ឆ្ន ...
រយៈពេល៧០ឆ្នាំវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ

រយៈពេល៧០ឆ្នាំវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិ

(VOVworld)-រយៈពេល៧០​ឆ្នាំកន្លងទៅ វិទ្យុសម្លេង វៀតណាមជានិច្ចកាលបានរួម ដំណើរជាមួយប្រជា ជាតិ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជនវៀតណាមគ្រប់រូបទាំងក្នុ ...