អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យ Phuoc Huu

អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យ Phuoc Huu

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Tong Thi Phong បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធរោងចក្រថាមព ...