ខ្សែភាពយន្ត “សុភមង្គលរបស់ម៉ែ” បើកសប្ដាហ៍ភាពយន្តអាស៊ាន២០២០

ខ្សែភាពយន្ត “សុភមង្គលរបស់ម៉ែ” បើកសប្ដាហ៍ភាពយន្តអាស៊ាន២០២០

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី១៨ កក្កដា នៅមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចាំងភាពយន្តជាតិ ទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងពិធីបើកសប្ដាហ៍ភាពយន្តអាស៊ានឆ្នាំ២០២ ...