នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc មានគោលបំណងថា សមាជិកសភាវ័យក្មេងបន្តលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc មានគោលបំណងថា សមាជិកសភាវ័យក្មេងបន្តលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ

(VOVWORLD) - លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានអោយដឹងថែមទៀតថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងយកចិត្ត ទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់បញ្ហាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ព្រមទាំងស្នើអោ ...
លើកកំពស់សមត្ថភាពសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសសំរាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេង

លើកកំពស់សមត្ថភាពសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសសំរាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេង

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពីការលើកកំពស់សមត្ថភាព សកម្មភាពកិច្ចការបរទេស សំរាប់សមាជិក​ស ...