នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Nguyen Xuan Phuc  អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន

នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន

(VOVWORLD) - តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច តេជោ ហ៊ុនស ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន បានរិះគន់ចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់សហភាពអឺរ៉ុប

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន បានរិះគន់ចំពោះការជ្រៀតជ្រែករបស់សហភាពអឺរ៉ុប

(VOVWORLD) - សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ បានលើកឡើងការជំទាស់ ចំពោះការជ្រៀតជ្រែ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន

(VOVWORLD) - នៅក្នុងជំនួបទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាថ្ងៃទី១៣ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ផ្ញើសារលិខិតសាកសួរសុខទូក្ខអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន ផ្ញើសារលិខិតសាកសួរសុខទូក្ខអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ទទួលបានព័ត៌មានថា គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបណ្តាលភ្លៀងទឹកជំនន់ រអិលបាក់ដីតាមខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងជើងវៀតណាម បានធ្វើឱ្យមនុស្ ...