“ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” សម្តែងឡើងវិញទម្រង់ច្រៀងរឿងនាង Kieu នាអតីតកាល

“ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” សម្តែងឡើងវិញទម្រង់ច្រៀងរឿងនាង Kieu នាអតីតកាល

(VOVWORLD) - បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដែលបានគ្រោងទុកនិងអនុវត្តមក គម្រោង “ស្មូតកំណាព្យរឿងនាង Kieu ពេញមួយឈុត” ដែលផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយសិល្បករ អ ...
សម្តែងឡើងវិញលំហរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅវិថីបុរាណហាណូយ

សម្តែងឡើងវិញលំហរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីនៅវិថីបុរាណហាណូយ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២ កុម្ភៈ លំហរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ វៀតណាមត្រូវបានបង្ហាញឡើងវិញនៅតាមកេរ្តិ៍តំណែលល្បីឈ្មោះនៅមណ្ឌលវិថ ...