សេក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់ថ្មីនៅបារាំងអនុញ្ញាតឱ្យពង្រីកវិសាលភាពឃ្លាំមើលនៃ​សកម្មភាពជ្រុលនិយម

សេក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់ថ្មីនៅបារាំងអនុញ្ញាតឱ្យពង្រីកវិសាលភាពឃ្លាំមើលនៃ​សកម្មភាពជ្រុលនិយម

(VOVWORLD) - ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសផែនការពង្រឹងនៃច្បាប់ប្រឆាំងភេរវកម្មដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើក្បួនដោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកសកម្មភាពជនឥស្ល ...