អាមេរិកបន្តរក្សាបរិមាណបុគ្គលិកអប្បបរិមានៃស្ថានទូតប្រចាំនៅគុយបា

អាមេរិកបន្តរក្សាបរិមាណបុគ្គលិកអប្បបរិមានៃស្ថានទូតប្រចាំនៅគុយបា

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២ មិនា ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជូនដំណឹងថានឹង បន្តរក្សាបរិមាណបុគ្គលិកអប្បបរិមានៃស្ថានទូតប្រទេសនេះប្រចាំនៅគុយប ...