នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និសីទស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅភាគខាងជើងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និសីទស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅភាគខាងជើងវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា នៅខេត្ត Hung Yen (ភាគខាងជើងវៀតណាម) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃ ...
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយ

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ច ...
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនៃបក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗនៃបក្សនិងរដ្ឋវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្ន ...
 នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយជំរុញផលិតកម្មអាជីវកម្ម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយជំរុញផលិតកម្មអាជីវកម្ម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានធ្វើជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំជាមួយក្ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និសីទបូកសរុបការងាររៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េខាងជើង - អាមេរិក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និសីទបូកសរុបការងាររៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលកូរ៉េខាងជើង - អាមេរិក

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំលើកទី២ នៃអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដើម្បីត្រៀម ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលារបស់រដ្ឋាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែតុលារបស់រដ្ឋាភិបាល

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី៣ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែកញ្ញា

នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែកញ្ញា

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋា ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Binh Minh អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបំផុសចលនា គាំទ្រវៀតណាមចុះឈ្មោះជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃអ.ស.ប

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Binh Minh អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបំផុសចលនា គាំទ្រវៀតណាមចុះឈ្មោះជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃអ.ស.ប

(VOVWORLD) - បន្តសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំទូទៅ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាល ៧៣ ដែលបានប្រារព្វធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងភរិយាអញ្ជើញជាអធិបតីរាត្រីសមោសរផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌វៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc និងភរិយាអញ្ជើញជាអធិបតីរាត្រីសមោសរផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌វៀតណាម

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc និងភរិយា បានអញ្ជើញជា ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីពិធីជប់លៀងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិថ្ងៃទី២កញ្ញា

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីពិធីជប់លៀងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិថ្ងៃទី២កញ្ញា

(VOVWORLD) - នាយប់ថ្ងៃទី៣០ខែសីហានៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវបានអញ្ជើញធ្វើជាអធិប ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក  Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃគឺ ថ្ងៃទី ២៤ និង ២៥ ខែសីហា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំ ជំនាញស្តីពីការកសាងច្បាប់

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំ ជំនាញស្តីពីការកសាងច្បាប់

(VOVWORLD) - នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហានៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋាភិ បាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិប ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាណែនាំជាតិស្តីពីការកសាងមណ្ឌលពិសេស

នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាណែនាំជាតិស្តីពីការកសាងមណ្ឌលពិសេស

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំ ជាតិទទួលបន្ទុកការកសាងអង្គភាពរដ្ឋបាល-សេដ្ឋកិច្ចពិ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែកុម្ភៈ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែកុម្ភៈ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១មិនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រច ...
អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

អគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំរបស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹម

(VOVWORLD) -នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់អចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឹមអំពីការបង្ការប្រឆាំង អំពើពុករលួយដែលប្រ ព្រឹត្តទៅនាព្រឹក ...
ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងថ្នាក់ជាតិជូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងថ្នាក់ជាតិជូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក

(VOVWORLD) -ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Donald Trump បានអញ្ជើញមក បំពេញទ ...
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ក្រៅផ្លូវការ APEC - អាស៊ាន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ក្រៅផ្លូវការ APEC - អាស៊ាន

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ១០ វិច្ឆិកានៅ ទីក្រុង Da Nang ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ក ...
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ APEC

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀងសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ APEC

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់លៀង និងសម្ដែងសិល្បៈអបអរសាទរសន្និសីទជ ...
ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាធិបតីពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប

ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជាធិបតីពិធីជប់លៀងទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប

(VOVWORLD) -នាយប់ថ្ងៃទី៦កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីជប់ លៀងអំណរសាទរប្រធានាធិបតីអេ ...