គ្រប់គ្រងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់​ទំនិញ​នាំចូល​និងនាំចេញ

គ្រប់គ្រងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់​ទំនិញ​នាំចូល​និងនាំចេញ

(VOVWORLD) - គម្រោងនេះ សំដៅកសាង ប្រព័ន្ធមួយ ដើម្បីទទួល និង ដំណើរការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម អ ...
ការរាយការណ៍សុខភាពអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំចំពោះជើងហោះហើរក្នុងស្រុក

ការរាយការណ៍សុខភាពអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំចំពោះជើងហោះហើរក្នុងស្រុក

(VOVWORLD) - អ្នកដំណើរអាចរាយការខុសភាពអនឡាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខភិបាល tokhaiyte.vn ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទរាយការសុខភាព Vietnam Health ...
COVID-19៖ បំពេញព័ត៌មានសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំ ចំពោះ​អ្នកដំណើរ​គ្រប់រូប ដែលចូលមកវៀតណាម

COVID-19៖ បំពេញព័ត៌មានសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដោយចាប់បង្ខំ ចំពោះ​អ្នកដំណើរ​គ្រប់រូប ដែលចូលមកវៀតណាម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Duc Dam ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទូលបន្ទុកការបង្ក ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ ការកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី៖ ការកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃ

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកអំពីរដ ...
សន្និសីទអនឡាញស្តីពីជំរុញការអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

សន្និសីទអនឡាញស្តីពីជំរុញការអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅសន្និសីទអនឡាញទូទាំងប្រទេស អំពីការជ្រួតជ្រាបនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្ ...
បើកសម្ពោធប្រព័ន្ធចែករំលែកនិងឃ្លាំមើលព័ត៌មានបម្រើរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

បើកសម្ពោធប្រព័ន្ធចែករំលែកនិងឃ្លាំមើលព័ត៌មានបម្រើរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - ប្រព័ន្ធនេះមានភារកិច្ចឃ្លាំមើល វិភាគ ចែករំលែកព័ត៌មាន ប្រកាសអាសន្នចំពោះក្រសួង ស្ថាប័ននិងតំបន់ នានា សំដៅធានាសុវត្ថិភាព ...
កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាជននិងសហគ្រាស

កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាជននិងសហគ្រាស

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែវិច្ឆិកា សម័យប្រជុំលើក ទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបន្តសម័យសួរ ដេញដោល ចំពោះរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព ...
ជំរុញខ្លាំងនូវការងារកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

ជំរុញខ្លាំងនូវការងារកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ក្រុមការងាររបស់នាយករដ្ឋ មន្រ្តីវៀតណាម បានជួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នចំន ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc: ប្តេជ្ញាកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phuc: ប្តេជ្ញាកសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Xuan Phuc ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអំពី ...
បង្កើនការទូទាត់អេឡិចត្រូនិក និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គម

បង្កើនការទូទាត់អេឡិចត្រូនិក និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខុមាលភាពសង្គម

(VOVWORLD) -ផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមកំពុងទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សដែលទទួលរបបធានារ៉ាប់រងសង្គមជាង ៣,១ លាននាក់ជារៀងរាល់ខែ និងមនុស្សរាប់ល ...
កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកគឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់វៀតណាម

កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកគឺជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពចម្បងរបស់វៀតណាម

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានខុទ្ទការល័យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Mai Tien Dung បានចូលរួមនិងថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំនិទា ...
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម៖ អ័ក្សតភ្ជាប់ឯកសារជាតិឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្លាត វៃនិងខឿនរដ្ឋបាលទំនើប

នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម៖ អ័ក្សតភ្ជាប់ឯកសារជាតិឆ្ពោះទៅរកការគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្លាត វៃនិងខឿនរដ្ឋបាលទំនើប

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមីនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអំពីរដ្ឋាភិបា ...
ទ្រង់ទ្រាយនៃទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកវៀតណាមឡើងដល់ទៅ១៣ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនាឆ្នាំ២០២០

ទ្រង់ទ្រាយនៃទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកវៀតណាមឡើងដល់ទៅ១៣ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកនាឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមីនា នៅសន្និសីទកាសែតព្រឹត្តិការណ៍ “វេទិកាទូទៅ អំពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩” សមាគមន៍ពាណ ...
សុក្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

សុក្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - សុក្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសំដៅលើកកំពស់សុពលភាព ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋ និងគុណភាពបម្រើប្រ ...
វៀតណាមកែប្រែបញ្ជីរាយនាមប្រទេសដែលត្រូវបានសាកពិសោធន៍ផ្ដល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកចូលវៀតណាម

វៀតណាមកែប្រែបញ្ជីរាយនាមប្រទេសដែលត្រូវបានសាកពិសោធន៍ផ្ដល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកចូលវៀតណាម

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានចេញផ្សាយសេចក្ដីសម្រេចដោយធ្វើវិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមបញ្ជីរាយនាមប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប ...
នៅឆ្នាំ២០២០សហគ្រាស៩០ភាគរយនឹងប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិក

នៅឆ្នាំ២០២០សហគ្រាស៩០ភាគរយនឹងប្រើប្រាស់វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) -សហគ្រាសវៀតណាមបាននិងកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលធ្វើអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ក្នុងនោះ វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានចាត ...
កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការរំខានដល់ប្រជាជន

កសាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការរំខានដល់ប្រជាជន

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី១៤ខែឧសភានៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជម្រុញកា ...
វៀតណាមទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកផលិតផលពិសេសទូទាំងប្រទេសដំបូង

វៀតណាមទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកផលិតផលពិសេសទូទាំងប្រទេសដំបូង

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣មិថុនា អគ្គក្រុមហ៊ុន ប្រៃសណីយ៍វៀតណាមបានរៀបចំពិធីបើក ឲ្យដំណើរការទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក BADASA អំ ...
ILO ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាអេឡិចត្រូនិកសំរាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនៅ Jordan

ILO ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាអេឡិចត្រូនិកសំរាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនៅ Jordan

(VOVWORLD) - (VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២ ឧសភា អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បានចាប់ផ្តើម កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ដាលអេឡិចត្រូនិក (e-learning) ...