គាំទ្រ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​សម្រាប់សហគ្រាស​ទាញយក​ផល​ប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA

គាំទ្រ ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច​សម្រាប់សហគ្រាស​ទាញយក​ផល​ប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA

(VOVWORLD) - នៅក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី ៤ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានោះ បញ្ហាសំខាន់ៗដូចជាការបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនិងកា ...
វៀតណាមបើកសម្ពោធច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិកផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី

វៀតណាមបើកសម្ពោធច្រកទ្វារអេឡិចត្រូនិកផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីកិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្មសេរី

(VOVWORLD) - ក្រោយរយៈពេលជាង ១ ឆ្នាំ ត្រៀមរៀបចំដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ធនាគារពិភពលោក (WB) និងរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ...