អភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វវៀតណាមតាមទិសឧស្សាហូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្ម

អភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វវៀតណាមតាមទិសឧស្សាហូបនីយកម្មនិងទំនើបកម្ម

(VOVWORLD) - យុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញគោលដៅរួមគឺដល់ឆ្នាំ២០៣០ វិស័យចិញ្ចឹមសត្វ របស់វៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រទេសជឿនលឿនក្នុងតំបន់ ហើយចក្ខុ ...
ពង្រឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហូបនីយកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការវៀតណាម-ជប៉ុន

ពង្រឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហូបនីយកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការវៀតណាម-ជប៉ុន

(VOVWORLD) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានសម្រេចពង្រឹងគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកយុទ្ធសាស្ត្រឧស្សាហូបនីយកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងក្រ ...
វៀតណាមបន្តសហការជាមួយជប៉ុនក្នុងដំណើការឧស្សាហូបនីយកម្មទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសជាតិ

វៀតណាមបន្តសហការជាមួយជប៉ុនក្នុងដំណើការឧស្សាហូបនីយកម្មទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសជាតិ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៣ វិច្ឆិកា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truong Tan Sang បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ គណៈប្រតិភូសមាគមការទូតប្រជាជនជប៉ុន (FEC ...
បណ្ដាមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសជាតិ

បណ្ដាមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើបភាវូបនីយកម្មប្រទេសជាតិ

(VOVworld) – នេះគឺជាការអះអាងរបស់ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម លោក Truong Tan Sang ក្នុងដំណើរត្រួត ពិនិត្យមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ឧបត្ថម្ភនៅស្រុក Phu X ...
វៀតណាមលើកកំពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សបំរើឲ្យឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើបភាវូបនីយកម្ម។

វៀតណាមលើកកំពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សបំរើឲ្យឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើបភាវូបនីយកម្ម។

VOV-វៀតណាមកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើការឧស្សាហូប នីយកម្ម-ទំនើបភាវូប​​នីយកម្ម​ប្រទេសជាតិ។ សំណូម ពរមួយរបស់ដំណើរការឧស្សាហូបនីយកម្ម-ទំនើប​ភា វ ...