កម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

កម្ពុជារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

(VOVWORLD) - នាបច្ចុប្បន្ន ក្រោមការគ្រងរាជដ៏ឈ្លាសវៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទ នរោត្តម សីហមុនី ការដឹកនាំនិងប្រតិបត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបា ...
សារទូរលេខអបអរសាទរការំលឹកខួបលើកទី៦៦ទិវាបង្កើតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

សារទូរលេខអបអរសាទរការំលឹកខួបលើកទី៦៦ទិវាបង្កើតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ទិវាបង្កើតគណៈបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា (ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ឆ្នាំ១៩៥១ - ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា ឆ្ន ...