ចិនបានចោទប្រកាន់ភ្នាក់ងារចារកម្មអូស្រ្តាលីពីបទឆែកឆេទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេះ

ចិនបានចោទប្រកាន់ភ្នាក់ងារចារកម្មអូស្រ្តាលីពីបទឆែកឆេទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេះ

(VOVWORLD) - ភាពតានតឹងរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសទាំងពីរ កំពុងតែមានកំដៅឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។