ធនាគារពិភពលោក និងបន្តសហប្រតិបត្តិការ ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

ធនាគារពិភពលោក និងបន្តសហប្រតិបត្តិការ ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាម ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិនា មានជំនួបសន្ទនារវាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Nguyen Xuan Phucជាមួយអគ្គ នាយិការប្រតិបត្តិ នៃធនាគារពិភពលោក (WB) ...