ខេត្តហ៊ូប៉ី (ប្រទេសចិន) បានកត់សម្គាល់អ្នកស្លាប់ចំនួន ៩៦ នាក់បន្ថែមទៀតដោយជំងឺ Covid -19 ហើយជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសជាច្រើន

ខេត្តហ៊ូប៉ី (ប្រទេសចិន) បានកត់សម្គាល់អ្នកស្លាប់ចំនួន ៩៦ នាក់បន្ថែមទៀតដោយជំងឺ Covid -19 ហើយជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសជាច្រើន

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ គណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលខេត្តហ៊ូប៉ីប្រទេសចិនបានប្រកាសថា គិតត្រឹមដំណាច់ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ខេត្ ...
 មានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១០៨ នាក់ដោយវីរុស COVID-19 នៅខេត្តហ៊ូប៉ី (ចិន) ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ

មានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១០៨ នាក់ដោយវីរុស COVID-19 នៅខេត្តហ៊ូប៉ី (ចិន) ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ

(VOVWORLD) - នាអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលបង្កឡើងដោយវីរុស COVID-19 នៅខេត្តនេះមានចំនួន ១០៨ នាក់ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែកុម្ភៈ ដែលម ...
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់ ៤២៥ នាក់ ដោយសារវីរុស nCoV

ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់ ៤២៥ នាក់ ដោយសារវីរុស nCoV

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ អាជ្ញាធរខេត្តហ៊ូប៉ី ប្រទេសចិន បានជូនដំណឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដោយវីរុ ...