នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកពិព័រណ៍ CAEXPO

នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកពិព័រណ៍ CAEXPO

(VOVWORLD) - តាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាថ្ងៃទី២៧ វិច្ឆិកា នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Xu ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vu Duc Dam អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកផ្សារ ណាត់និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគចិន-អាស៊ានលើកទី១៦

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vu Duc Dam អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកផ្សារ ណាត់និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអំពីពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគចិន-អាស៊ានលើកទី១៦

(VOVWORLD) - CAEXPO និង CABIS ជាពិព័រណ៍មួយក្នុងចំណោមពិព័រណ៍ជួរមុខ ទាំង១០របស់ចិន ដែលបានរៀបចំឡើងជាប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុង Nanning ចាប់ត ...
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ាននិងចិន

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរវាងអាស៊ាននិងចិន

(VOVworld) - តាមលោក Pham Binh Minh ថា CAEXPO និង CABIS គឺជារបត់ចំនួន២ដ៏លេចធ្លោរនិងជាក់ស្ដែង នៃទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាន ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម៖CAEXPOលើកទី១១រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងចិន

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម៖CAEXPOលើកទី១១រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងចិន

(VOVworld) - ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន (CAEXPO) និង សន្និសីទកំពូលខាងវិនិយោគនិងពាណិជ្ចកម្មអាស៊ាន- ចិន (CABIS) លើកទី១១ បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ...
វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-ចិនយ៉ាងសកម្ម

វៀតណាមចូលរួមផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន-ចិនយ៉ាងសកម្ម

(VOVwworrld)- ផ្សារណាត់ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិន CAEXPO គឺជាផ្សារណាត់១ក្នុងចំណោមផ្សារណាត់ តាំងពិព័ណ៌ចម្បងទាំង១០​របស់ចិន និងក្លាយទៅជា ទី ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung អញ្ជើញចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន (CAEXPO)

នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung អញ្ជើញចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន (CAEXPO)

នាពេលថ្ងៃត្រងថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen ​ Tan Dung និងគណៈប្រតិភូររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាន​ អញ្ចើញមកដល់ទីក្រុង Nanning តំបន់ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung អញ្ជើញចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន (CAEXPO)

នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung អញ្ជើញចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន (CAEXPO)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Tan Dung ដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអញ្ជើញ ចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយទៅចូលរួមផ្សារ ...
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Tan Dung នឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន CAEXPO

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម Nguyen Tan Dung នឹងចូលរួមផ្សារណាត់ពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន CAEXPO

តាមសេចក្តីអញ្ចើញរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិននិងរដ្ឋអំណាចតំបន់ស្វ័យ័តជនជាតិ Zhuang ខេត្ត Guangxi ចិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ ...