គណៈកម្មាធិការអាស៊ានប្រចាំនៅ Pretoria វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធាន

គណៈកម្មាធិការអាស៊ានប្រចាំនៅ Pretoria វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាប្រធាន

(VOVWORLD) - អញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធីទទួលតំណែងជាប្រធាន APC ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអាហ្រ្វិកខាងត្បូង លោក Hoang Van Loi ដែលបានប្រព ...
ទិវាវប្បធម៍និងកីឡាអាស៊ាននៅអាហ្វ្រីកខាងត្បូង

ទិវាវប្បធម៍និងកីឡាអាស៊ាននៅអាហ្វ្រីកខាងត្បូង

VOV- នាថ្ងៃទី១៩ឧសភា ស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអា ស៊ានប្រចាំនៅអាហ្វ្រីកខាង​ត្បូង​បានរៀបចំទិវាវប្បធម័ និងកីឡាអាស៊ាននៅរដ្ឋធានិ Pretoria រប ...