បើកជើងហោះហើរត្រង់ពីវៀតណាមទៅកាន់អាមេរិកនាពេលឆាប់ៗ

បើកជើងហោះហើរត្រង់ពីវៀតណាមទៅកាន់អាមេរិកនាពេលឆាប់ៗ

(VOVWORLD) - ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអាកាសចរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិក (FAA) នឹងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទទី ១ សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យបើកជើងហោះ ...