ខ្សែភាពយន្តរឿង “Glorious Ashes” របស់អ្នកដឹកនាំរឿង Bui Thac Chuyen បានឈ្នះរង្វាន់ Golden Balloon នៅប្រទេសបារាំង

ខ្សែភាពយន្តរឿង “Glorious Ashes” របស់អ្នកដឹកនាំរឿង Bui Thac Chuyen បានឈ្នះរង្វាន់ Golden Balloon នៅប្រទេសបារាំង

(VOVWORLD) - នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់ខ្សែភាពយន្តរឿង Glorious Ashes ដោយសារតែប ...