កម្មវិធី “គំនិតផ្តួចផ្តើម ១ លាន - ខិតខំជំនះការលំបាក ច្នៃប្រឌិត ប្តេជ្ញាចិត្តយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាត Covid-១៩” បង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតនិងបញ្ញារបស់ពលករវៀតណាម

កម្មវិធី “គំនិតផ្តួចផ្តើម ១ លាន - ខិតខំជំនះការលំបាក ច្នៃប្រឌិត ប្តេជ្ញាចិត្តយកឈ្នះជំងឺរាតត្បាត Covid-១៩” បង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតនិងបញ្ញារបស់ពលករវៀតណាម

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ៨ តុលា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំង-រង្វាន់ម ...
ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងទៅ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន១០៨៨ករណី

ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងទៅ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន១០៨៨ករណី

(VOVWORLD) - អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានប្រកាស បានជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃដដែលមានចំនួន៥.៨២០នាក់ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបឡើងដល់ ៩.៤៧៧.៦៦០ ...
ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ បន្តថយចុះយ៉ាងខ្លាំង មកកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ១១ ខែ

ចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ បន្តថយចុះយ៉ាងខ្លាំង មកកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត ១១ ខែ

(VOVWORLD) - នុងថ្ងៃដដែល អ្នកជំងឺចំនួន ៨.៤៣៩ នាក់ត្រូវបានប្រកាសថាជាសះស្បើយ ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ជិត ៩,៤៥ លាននាក់។ នៅថ ...
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពជំងឺកូវីដ ១៩ លើពិភពលោក

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពជំងឺកូវីដ ១៩ លើពិភពលោក

(VOVWORLD) - ចំនួនករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតបានឈានដល់ ៥៣១ លានករណី ដែលក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ចំនួនជាង ៦,៣១ លានករ ...
ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមបានកត់ត្រាការឆ្លងកូវីដ ១៩ថ្មីចំនួន ១២៧៥ ករណី

ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមក វៀតណាមបានកត់ត្រាការឆ្លងកូវីដ ១៩ថ្មីចំនួន ១២៧៥ ករណី

(VOVWORLD) - ចំនួនអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃដដែលមានចំនួន ៧.២២៣ ករណី ខ្ពស់ជាងជិត ៦ ដងបើធៀបនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺថ ...
ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា៖ មានករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ១.៥៨៧ ករណី

ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា៖ មានករណីឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ១.៥៨៧ ករណី

(VOVWORLD) - ចំនួនអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានប្រកាស បានជាសះស្បើយក្នុងថ្ងៃដដែល មានចំនួន ៧.១៥១ ករណី ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបចាប់តាំងព ...
ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ១.៧៨៥ករណី

ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លង កូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន ១.៧៨៥ករណី

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃដដែល មានអ្នកជំងឺជិត ៥.១០០ នាក់ទៀតត្រូវបានប្រកាសថាបានជាសះស្បើយដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយសរុបដល់ជាង ...
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា

(VOVWORLD) - បើគិតតាមតំបន់ អឺរ៉ុបបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតជាមួយនឹងចំនួនករណី ឆ្លងជំងឺជិត ១៩១ លាននាក់ ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់១,៨១ ល ...
ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា៖ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថយចុះមកត្រឹមជាង៧ពាន់ករណី

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា៖ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថយចុះមកត្រឹមជាង៧ពាន់ករណី

(VOVWORLD) - អ្នកជំងឺត្រូវបានប្រកាស បានជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ៖ ៧៩.១៧១ ករណី ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបឡើងដល់ ៩.២៤២.៣០៣ ករ ...
ប្រទេសចិននៅតែកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រទេសចិននៅតែកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩

(VOVWORLD) - នៅប្រទេសចិន ប្រទេសនេះនៅតែកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងការរីក រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ រដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេ ...
អាល្លឺម៉ង់ បារាំង និងកូរ៉េខាងត្បូង ជាប្រទេសចំនួន៣ ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លង កូវីដ-១៩ ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងមក

អាល្លឺម៉ង់ បារាំង និងកូរ៉េខាងត្បូង ជាប្រទេសចំនួន៣ ដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លង កូវីដ-១៩ ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងមក

(VOVWORLD) - ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយនេះ មានករណីឆ្លងថ្មីជិត ៨ សែននាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក។ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បារាំង និងកូរ៉េខាងត្បូង គ ...
មានមូលដ្ឋានចំនួន៣ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជូនកុមារអាយុពី៥ឆ្នាំដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ

មានមូលដ្ឋានចំនួន៣ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ជូនកុមារអាយុពី៥ឆ្នាំដល់ក្រោម១២ឆ្នាំ

(VOVWORLD) - ដូច្នេះហើយ រហូតមកដល់ពេលនេះ មានមូលដ្ឋានចំនួន ៣ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារអាយុពី ៥ ឆ្នាំដល់ក្រោម ១២ ...
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-១៩

សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារជំងឺរាតត្បាត កូវីដ-១៩

(VOVWORLD) - នៅក្នុងការវិវឌ្ឍន៍មួយផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃដដែល ការិយាល័យរបស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO) ប្រចាំអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថា អង់គ្លេសកំព ...
ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅវៀតណាមក្នុងថ្ងៃទី១២ ខែមេសា

ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩នៅវៀតណាមក្នុងថ្ងៃទី១២ ខែមេសា

(VOVWORLD) - ក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរ អ្នកជំងឺជាង ២០២ ពាន់នាក់ត្រូវបានប្រកាសថា បានជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនករណីដែលបានជាសះស្បើយសរុបឡើងដល់ ...
ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ជិត១,៦៨លាននាក់បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយ

ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា វៀតណាមមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ជិត១,៦៨លាននាក់បន្ថែមទៀតបានជាសះស្បើយ

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ អ្នកជំងឺកូវីដចំនួនជិត១,៦៨លាននាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានប្រកាសជាសះស្បើយ ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបឡើងដល ...